Convergentie en migratie kernsysteem

Opdrachtgever:

UWV

Opdracht:

Convergentie en migratie kernsysteem

Omschrijving:

Bij de fusie van de 5 UVI’s tot UWV, zijn de ex-UVI processen en systemen gemigreerd van 5 naar 1. Hierbij is een aantal ex-UVI kernsystemen  aangewezen om UWV-breed geïmplementeerd te worden. Het ex-SFB systeem Phoeniks is hierbij aangewezen als kernsysteem voor de UWV processen Inspectie Loonheffing en Fraudebestrijding. Opdracht was om legacy systeem Phoeniks UWV-breed uit te rollen.

Projectresultaat:

Phoeniks (Oracle legacy) is, onder regie van het project, door de provider gemigreerd naar web applicatie. De interfaces met andere systemen zijn eveneens onder regie gemigreerd naar web (SOA) interfaces. Het UWV netwerk en werkplekken zijn geschikt gemaakt voor de nieuwe web-based applicaties. Aansluitend is Phoeniks UWB-breed uitgerold. Na het doorvoeren van de datamigratie van de ex-UVI’s, zijn Phoeniks en de interfaces succesvol in gebruik genomen. Project is met een geringe overschrijding (5%) in tijd en geld opgeleverd.