Portfolio

Onderstaande projecten zijn een greep uit de projecten die Martin Deisting onder Octal de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. Mocht u meer informatie over onderstaande of andere projecten willen ontvangen, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Martin Deisting.

Convergentie en migratie kernsysteem

Opdrachtgever: UWV Opdracht: Convergentie en migratie kernsysteem Omschrijving: Bij de fusie van de 5 UVI’s tot UWV, zijn de ex-UVI processen en systemen gemigreerd van 5 naar 1. Hierbij is… Read more »

Realisatie basisbedrijvenregister 1.0

Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken, programma ICTAL Opdracht: Realisatie Basisbedrijvenregister 1.0 Omschrijving: Door min. EZ is opdracht gegeven om een basisregistratie voor bedrijven te ontwikkelen (BBR). Dit BBR wordt gevuld… Read more »

Realisatie Diginetwerk / Plateau 1.0

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Agentschap Logius Opdracht: Realisatie Diginetwerk/Plateau 1.0 Omschrijving: Door het programma Bundeling Landelijke Netwerken is een blauwdruk gegeven voor het zgn. Koppelnet Publieke Sector (KPS). Het… Read more »