Realisatie basisbedrijvenregister 1.0

Opdrachtgever:

Ministerie van Economische Zaken, programma ICTAL

Opdracht:

Realisatie Basisbedrijvenregister 1.0

Omschrijving:

Door min. EZ is opdracht gegeven om een basisregistratie voor bedrijven te ontwikkelen (BBR). Dit BBR wordt gevuld met gegevens van Kamer van Koophandel, Belastingdienst en UWV. Daarnaast worden enkele nog niet eerder geregistreerde beroepsgroepen toegevoegd aan BBR. Aldus ontstaat de beoogde basisregistratie Bedrijven. Het programma BBR is een samenwerkingsverband van KvK, Belastingdienst, UWV/LISV en CBS.

Projectresultaat:

De juistheid van het (theoretische) datamodel voor BBR is aangetoond middels een proof-of-concept, waarbij een target database daadwerkelijk is gevuld met live gegevens van KvK, Belastingdienst en UWV. Voor BBR 1.0 is een definitiestudie, basisontwerp en detailontwerp opgesteld. Aansluitend is BBR 1.0 onder eigen regie gebouwd, getest en overgedragen aan KvK voor vulling en inbeheername. BBR 1.0 is een aantal jaren gebruikt door KvK, Belastingdienst en CBS (UWV via Belastingdienst). Hangende inwerkingtreden van de BBR-wet was breder gebruik juridisch niet mogelijk. BBR 1.0 is begin 2011 opgegaan in het Nieuw Handelsregister van KvK.