Realisatie Diginetwerk / Plateau 1.0

Opdrachtgever:

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Agentschap Logius

Opdracht:

Realisatie Diginetwerk/Plateau 1.0

Omschrijving:

Door het programma Bundeling Landelijke Netwerken is een blauwdruk gegeven voor het zgn. Koppelnet Publieke Sector (KPS). Het concept van KPS is dat door interconnectie van bestaande netwerken in het publieke domein een landelijk netwerk-van-netwerken ontstaat voor de communicatie tussen overheden, uitvoerders en private organisaties met een publieke taak. Deze infra vervult tevens een belangrijke randvoorwaarde voor de e-overheid (NUP). KPS is in 2010 omgedoopt tot Diginetwerk. De opdracht van de directie Logius was om Diginetwerk van concept tot beheerde dienst te brengen.

Projectresultaat:

Middels een proefimplementatie is zicht gekregen op de actuele status van KPS. De hieruit resulterende aanbevelingen zijn vervolgens vertaald in een architectuur, ontwerp en realisatieplan voor Diginetwerk/Plateau 1.0. Dit wordt gevormd door het samenstel van: Haagse Ring, Suwinet, Gemnet, het Logius OT2006 netwerk en het Basiskoppelnetwerk (BKN, interconnectie). Het infrastructuur is gerealiseerd/uitbesteed, de samenstellende netwerken geschikt gemaakt en onderling verbonden, getest en werkend opgeleverd. Een aantal early users is succesvol aangesloten en gemigreerd. Een federatief beheermodel is geconcipieerd en ingevoerd. Voor Diginetwerk 1.0 is vanuit het project een marketingplan opgesteld. De infrastructuur is eind 2010 overgedragen aan de beheerorganisaties en wordt sindsdien breder uitgerold, o.m. voor E-Factureren en ontsluiting basisregistraties als Nieuw Handelregister en BAG.